logotyp

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych: Sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka Teklinowska 2/3 98-400 Wieruszów

  1. Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego „Meble Mario” Podstawowym sposobem pozyskiwania danych osobowych jest dobrowolne wypełnienie formularza. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym sklepem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

  1. Każdy użytkownik może żądać:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– przeniesienia danych osobowych.

Ponadto, każdy klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien:

– zalogować się na swoje konto,

– wybrać odpowiednią zakładkę (Moje dane).

– wypełnić formularz dostępny w zakładce (Moje dane)

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej

  1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia oraz celem przesłania użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy . Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator danych osobowych: Sklep internetowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Meble Mario” Mariusz Chałupka Teklinowska 2/3 98-400 Wieruszów
1. Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego „Meble Mario” Podstawowym sposobem pozyskiwania danych osobowych jest dobrowolne wypełnienie formularza. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.
Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym sklepem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.
2. Każdy użytkownik może żądać:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przeniesienia danych osobowych.
Ponadto, każdy klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien:
– zalogować się na swoje konto,
– wybrać odpowiednią zakładkę (Moje dane).
– wypełnić formularz dostępny w zakładce (Moje dane)
Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej
3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia oraz celem przesłania użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy . Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.
Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.
Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.